Skip to content

Smieøya lå avgangsbrygga til telemarksbåtene den gang Telemarkskanalen var ny. Seinere tok Hjellebrygga over båttrafikken. I våre dager er det Fløtermonumentet som er lettest å legge merke til på øya. To fløtere løsner tømmerstokker i en foss og minner oss om hvor viktig tømmer har vært i Skiens historie.

Fløtermonumentet

Fløtermonumentet «Gjennom foss» er lagd av billedkunstneren Trygve Magnus Barstad fra Flatdal. Skulpturen viser det farlige arbeidet tømmerfløtere hadde når stokkene satte seg fast i fosser og stryk. I Skiensvassdraget har det vært fløtet tømmer i mer enn tusen år. I 2006 var det slutt på tømmerfløtingen i vassdraget vårt da Norske Skog Union la ned papirproduksjonen sin. Dermed var all tømmerfløting i Norge over.

Norsjø-Skienkanalen

I 1861 var Norsjø-Skienkanalen, den eldste delen av Telemarkskanalen, ferdig bygd. Slusene i Skien og på Løveid (Skotfoss) løfta båtene fra Bryggevannet opp til Norsjø. Bryggevannet i Skien har samme nivå som havet, og Norsjø har en høyde over havet på 15,3 m. Nå kunne båtene seile over Norsjø og Heddalsvannet til Heddal.

Notodden ble egen by i 1913. Kanalen gjorde det mulig å frakte varer fram og tilbake mellom Grenland og havet og det indre av Telemark. Dermed kunne Norsk Hydro etablere seg ved Heddalsvannet. Rundt den nye industrien vokste byen fram.

Smieøya på 1800-tallet

Smieøya i Skien er en av øyene som skiller Hjellevannet fra Bryggevannet. Den ligger mellom det som en gang var to fosser. I Langefoss ligger Skien sluse. Damfoss ligger mellom Smieøya og Klosterøya. Før Telemarkskanalen ble bygd, var Smieøya en utkant av Skien by, der folk bodde i småhus. I 1854 brant det i Skien, og på Smieøya gjorde brannen stor skade. Husa på begge sider av veien over øya brant ned. Folka som bodde på øya, fikk sette opp hus andre steder. Dermed ble det plass til å bygge slusa, som binder Hjellevannet og Bryggevannet sammen.

Boliger og brygge

Noen år etter at Skien sluse stod ferdig, ble det laget til ei brygge nord på øya. Der ble det også satt opp et ekspedisjonshus og en varehall. Bygningene lå omtrent der Fløtermonumentet nå står. Rundt 1880 bygde Kanalens bestyrer bolig på øya. Kanalens kontor lå ‘på Smieøya, og det var bolig for slusevoktere der. Båttrafikken på kanalen økte, og det ble bygd ei flytebrygge på vestsiden av øya. Rett etter 1900 stod Hjellebrygga ferdig. Bryggene på Smieøya ble fortsatt brukt, men etter hvert overtok Hjellebrygga all kanaltrafikken.

PM5

Unions papirmaskin nr. 5 (PM5) lå på Smieøya. Huser er nå fredet og er et av fylkets viktige teknisk-industrielle kulturminner. Bygningen er et av få bevarte bygg etter bybrannen i Skien sentrum i 1886.

Det var her papirproduksjonen i Skien begynte.  I 1872 ble «Skiens Træsliberi» bygd på Smieøya. Det ble kjøpt opp av Benjamin Sewell året etter, og dermed ble Union etablert. Byggingen av PM5 sto sannsynligvis ferdig i 1882 eller 83. PM5 ble bygd som cellulosefabrikk. Cellulose var viktig for papirproduksjonen i Skien og andre steder i landet. Fabrikkbygningen ble etter hvert brukt til papirproduksjon. I 1950 bygde Union ny papirfabrikk på Klosterøya, og papirmaskin 5 ble tatt ut av bruk.

Eksplosjon på Kanalbrua

Litt før klokka sju om morgenen tirsdag 25.september 1979 kjører en personbil lasta med dynamitt, fenghetter og lunter inn mot Skien sentrum. Når bilen når kanalbrua, smeller det. En tjue år gammel mann, sjåføren i bilen, var utrolig nok den eneste som ble drept i ulykken.  Eksplosjonen lagde et gapende hull i kanalbrua, der veidekket bestod av 30 cm tykk armert betong. Sprengstoffinspeksjonen opplyste at dette var den verste dynamittulykken som hadde skjedd på norske veier: Kanalens hus på Smieøya, den gamle boligen til Axel Borchgrevink, ble sterkt skadd i eksplosjonen. I 1982 ble det revet, hundre år etter at kanalen hadde tatt det i bruk. (Kilde: Vannveien inn i Telemark, Norsjø-Skienskanalen 150 år, Ulsnæs/Evensen)

DRAMATISK: Karl Rich. Johansen, Robert Svenkerud og Geir Danielsen fra skienspolitiet undersøker restene av bilen etter eksplosjonen 25. september 1979. Kanalens hus var så ødelagte at de ble revet noen år seinere.

DRAMATISK: Karl Rich. Johansen, Robert Svenkerud og Geir Danielsen fra skienspolitiet undersøker restene av bilen etter eksplosjonen 25. september 1979. Kanalens hus var så ødelagte at de ble revet noen år seinere.

Tilbake til toppen