Skip to content

I sommersesongen går MS Victoria og MS Henrik Ibsen i rute på Telemarkskanalen mellom Skien og Dalen. Hjellebrygga er avgangsbrygge for kanalbåtene. For mer enn hundre år siden var det et yrende liv på denne brygga med mange båtavganger.

Bygging av Hjellebrygga

Den første delen av brygga stod ferdig i 1900. Før den tid hadde kanalbåtene avgangsbrygge på Smieøya på den andre siden av Hjellevannet. Etter noen år fikk Hjellebrygga et vareskur. Da kunne varer som skulle fraktes med båten, stables under tak, beskyttet mot vær og vind. Samtidig ble det vesle ekspedisjonsbygget i murstein bygd.

I 1911 stod hele brygga ferdig, like lang som den er i dag og med to vareskur. Da var det travel trafikk fra brygga med tusenvis av passasjerer og mange tonn varer som skulle fraktes videre oppover i kanalen hvert år.

FOLKSOMT: Ved Hjellebrygga har folk gått om bord i båtene som har seilt på kanalen, siden brygga ble bygd i 1900. Sommeren 1906 gikk det båt fra Skien til Dalen klokka 7.15 og 14.50 alle hverdager. I tillegg var det båtruter til Gvarv og Heddal (Notodden).
FOLKSOMT: Ved Hjellebrygga har folk gått om bord i båtene som har seilt på kanalen, siden brygga ble bygd i 1900. Sommeren 1906 gikk det båt fra Skien til Dalen klokka 7.15 og 14.50 alle hverdager. I tillegg var det båtruter til Gvarv og Heddal (Notodden).

135 000 passasjerer på ett år

Regnskapsåret 1913-14 var et travelt år i Løveid sluser. Løveid var kanalens tellepunkt. Det underlige årstallet skyldes at Kanalselskapet førte regnskap fra sommer til sommer, ikke fra nyttår til nyttår. Over 135 000 passasjerer passerte slusene – opp og ned. De hadde selskap av 2 879 levende dyr – hester, kyr, kalver og griser. Varetransporten var formidabel. Drøye 30 000 tonn tremasse ble sluset nedover. 28 000 tonn sement, kalk og kritt i tillegg til trelast ble sluset oppover. Det var trolig materialer til utbyggingsprosjekter i retning Notodden.

Industrivarer

Over 30 000 tonn jernmalm ble skipa ut fra Fensfeltet. 1902 var toppåret for denne transporten. Da gikk over 47 000 tonn jernmalm gjennom Løveid og Skien sluser. I 1913-14 ble 76 000 tonn kalksalpeter transportert ut fra Norsk Hydro på Notodden. Etter åpningen av Bratsbergbanen i 1917 ble den trafikken betydelig mindre. Norsk Hydro hadde forlatt kanalen som hovedtransportrute. Fra sommeren 1913 til sommeren året etter var samlet antall tonn gjennom Løveid sluser 546 168.

Sild og øl

Fra tidligere år finnes det også statistikk. 1908-09 ble det slusa opp 6 812 000 stk i alt av murstein, takstein og drensrør. Byggevirksomhet i distriktet var travel. Kanalbåtene frakta også øl og sild. I 1889 gikk det 2 440 hl øl opp, men en kan bare undres over hvorfor det kommer 1 hl ned igjen. 686 hl sild ble slusa opp i 1887. 12 hl ble slusa ned. Hvorfor sier statistikken ikke noe om, men den var neppe fiska i vassdraget for eksport.

Trafikken går nedover

Etter rekordåret 1913-14 gikk trafikken sakte nedover med et oppsving under andre verdenskrig. I regnskapsåret 1957-58 er trafikken gjennom Løveid mindre travel. Men slusene er fremdeles en hektisk arbeidsplass. Antall slusinger er 4 341. Det går 1 606 damp- eller motorskip og 1 662 lektere gjennom Løveid sluser. Men bare omtrent to tusen passasjerer passerer slusene, mens antall levende dyr er nede i 17. Samla vareførsel i tonn dette regnskapsåret er 279 613.

Tilbake til toppen