Skip to content

I enden av Telemarkskanalen, lengst vest i Bandak, ligger tettstedet Dalen, 105 kilometer fra Skien. Dalen er kommunesenteret i Tokke kommune og ligger på ei øyr (en sandbanke) ved oset av elva Tokke.

Hjulbåten St. Olaf

Det var dampbåt-forbindelse fra Strengen til Dalen fra 1852. Da ble hjulbåten St. Olaf satt i rute. I mange år før det var Dalen et stoppested på veien over fjellet til Odda. Dette var en viktig rute til Vestlandet.

Turiststedet Dalen

Etter at Bandak-Norsjøkanalen var ferdig bygd i 1892, vokste Dalen fram til et turiststed. Den korteste ruten mellom Christiania (Oslo) og Bergen gikk nå gjennom Dalen. Det ble bygd flere hotell her, og bygda hadde mange berømte gjester. Kongen av Siam, Leopold av Belgia og vår egen kongefamilie ville alle oppleve naturen i Telemark.

Da Tokke-kraftverkene ble bygd, vokste Dalen bygdesentrum fra 200 innbyggere i 50-åra til over 1000 i 1960. Nå bor det om lag 600 mennesker på Dalen.

Tilbake til toppen