Skip to content
front

Skiensvassdraget og
Telemarkskanalen

- en samling med kunnskap

Historien om Skiensvassdraget og Telemarkskanalen er i virkeligheten historien om hvorfor folk bor der de bor i Telemark fylke. Det er også historien om hvordan transport og industri har utvikla seg gjennom mange hundre år. Brynestein blei frakta fra Dalen ned vassdraget til Skien og videre ut i verden. Tømmer blei hogd i skogene og fløta samme vei. Skien vokste fram for mer enn 1000 år siden i enden av vassdraget, og det danna seg tettsteder langs elver og vann. Industri blei etablert, først og fremst ved fossene. Nå er vassdrag og kanal viktig for turister og båtfolk.

Skiensvassdraget og Telemarkskanalen er to sider av samme sak. Selve Skiensvassdraget har to løp. Det østre løpet går fra Hardangervidda via Tinnsjøen til Notodden, over Norsjø og til Skien. Det vestre løpet går fra Dalen over Vestvanna til Norsjø og Skien. Forbindelsen mellom Norsjø og Skien ble kanalisert i 1861, Norsjø-Skienkanalen. Strekningen mellom Vestvanna og Norsjø ble kanalisert i 1892, Bandakkanalen. I dag kalles de to kanalstrekningene for Telemarkskanalen.

Det er fremdeles stor aktivitet knytta til vassdraget – som kraftproduksjon og industrivirksomhet. I tillegg er Telemarkskanalen Telemarks viktigste reisemål.

© Materialet i denne webben er beskyttet av opphavsrettsbestemmelser. Kontakt obu@skribenten.no om bilder eller tekst fra webben ønskes brukt i andre sammenhenger.

 

 

 

Tilbake til toppen