Skip to content
NÅLEDAM. Den gamle nåledammen i Eidsborg sluser stod oppå en solid dam bygget av stein.

Kanal-tømmer-kraft

Det vi kaller Telemarkskanalen i dag består egentlig av to kanaler. Norsjø-Skienkanalen er eldst. Den stod ferdig i 1861. Da gikk det an å seile fra Notodden til Skien og videre helt ut til havet. I 1892 var Bandak-Norsjøkanalen bygd ferdig. Nå kunne tømmer, brynestein og passasjerer bli frakta fra Dalen til Skien og videre ut i verden mye enklere og raskere enn før.

Kanalenes historie

Norsjø-Skienkanalen ble åpnet i 1861. Noen år seinere, i 1892, stod Bandakkanalen ferdig.
[ Link til artikkelen ]

Tømmerfløting

Fram til 2006 ble det fløtet tømmer på vassdragene i Telemark. Nedleggingen av papirfabrikken i Skien markerte slutten på en 1000 år lang fløtertradisjon.
[ Link til artikkelen ]

Kraftproduksjon

Omtrent 10 prosent av kraftproduksjonen i Norge skjer i Telemark.
[ Link til artikkelen ]

Det er tre hovedgrunner til at Norsjø-Skienkanalen og Bandak-Norsjøkanalen ble bygd:

  1. Det skulle bli lettere å transportere varer og passasjerer
  2. Tømmerfløtingen skulle bli enklere
  3. Vassdraget skulle reguleres for å hindre flom og for at sagene i Skien skulle få bedre tilførsel av vann

For å bygge kanalene, ble flere vann og elvestrekninger demmet opp. Rett ved siden av eller i nærheten av dammene ble det etter hvert bygget kraftverk der vannfallene ble utnyttet til produksjon av strøm. Det er også bygget kraftverk andre steder i vassdraget, og Telemark er blitt et kraft-fylke.

Tilbake til toppen