Skip to content
Vrangfoss er det største sluseanlegget i kanalen

Telemarkskanalen fra land

Alle de åtte sluseanlegga i Telemarkskkanalen kan oppleves fra land. Det samme gjelder mye av virksomhetene som er knytta til kanal og vassdrag: gammel og ny industri, restene etter mer enn tusen års tømmerfløting, brygger og bosetting. I tekst og bilder guider weben deg gjennom turer i Skien, Nome, Tokke og Notodden.

Skien

Nome

Notodden

  • Fra Hydro-området til Tinfoss

Tokke

  • Fra Vest-Telemark Museum
    til Brynesteinsbruddet

Telemarkskanalen fra land

Telemarkskanalen og Skiensvassdraget kan oppleves fra land i alle de seks kanal-kommunene. Du kan ta beina eller sykkelen fatt og besøke sluseanlegg og brygger. Langs kanal og vassdrag kan du få kunnskap om industri- og kulturhistorie knyttet til vannet. Vi har laget turer i Nome, Skien, Tokke og Notodden, der vi forteller deg disse historiene gjennom nye og gamle bilder og korte og lengre tekster.

Skien

Turene vi har valgt, utforsker landskap og historie. I Skien gir runden rundt Hjellevannet innblikk i hvor viktig vannveien har vært for byen. Å kontrollere krafta i vannmassene slik at den kunne brukes i møller og sager og til transport av tømmer, varer og folk, var grunnen til at Telemarkskanalen i sin tid ble bygd. Vannveien fra øvre Telemark til Skien har vært brukt i uminnelige tider. Tømmer og brynestein frakta langs vassdraget gjorde at Skien vokste fram for tusen år siden.

Nome

Geologistien fra Øra til Simonsodden er laget i samarbeid med Geoparken. Den forteller om Fenvulkanen, som var aktiv for 580 millioner år siden, og som skapte grunnlaget for Ulefos Jernværk og annen industri i kommunen. Eierne av jernverk og sagbruk på Ulefoss var med på å finansiere kanalen. De trengte en god vannvei for å transportere produktene sine ut i verden.

Turen fra Ulefoss sluser over Skarravegen til Vrangfoss forteller om sluseanlegg og kraftverk, og om steinbruddet som forsynte kanalens største anlegg, Vrangfoss sluser, med stein.

Brynestein fra Eidsborg

Turen til brynesteinsbruddet i Eidsborg forteller historien om denne steinen som er kalt Norges første eksportartikkel. Da jernet ble tatt i bruk til redskap, trengte de bryner til å kvesse det. Brynestein fra Eidsborg er funnet i arkeologiske utgravinger over store deler av Europa og i Nord-Amerika. Vannveien gjennom Telemark var første etappe på brynenes reise ut i verden.

Notodden

Da Norsk Hydro ble etablert på Notodden, reklamerte gründeren Sam Eyde med at byen var en havneby. Fabrikken måtte bygges nær kraftkilden, Tinnefossen, og vannveien trengtes til transport av råstoff og ferdige produkter. Uten kanalen hadde det neppe blitt storindustri på Notodden og Rjukan. Notodden var faktisk ikke by ennå da Norsk Hydro ble etablert. Byen vokste fram med industrireisingen. «Hele Notodden kom med kanalen», er det sagt. I kanalens travleste år før 1. verdenskrig var det voldsomme mengder med bygningsmaterialer som ble transportert oppover vannveien.

Tilbake til toppen