Skip to content
Bakkestranda

Turen rundt Hjellevannet

Turen rundt Hjellevannet går gjennom industri- og handelsområder på Klosterøya, Herkules og Myren. Weben formidler kultur- og industrihistorie i tekst og gjennom gamle og nye bilder. Turen går også langs naturskjønne områder på Bakkestranda, der det er fint å raste og mulighet for et bad. Bildet viser skulpturen "Rottejomfruen" av bildekunstneren Marit Benthe Norheim fra Skien

Turen i weben starter på Hjellebrygga, men løypa «biter seg selv i halen» slik at et hvilket som helst sted langs turen er et greit startsted. Her finner du spørsmålsark til bruk under turen. De er laget til skoleelever, men voksne turgåere kan også ha glede av dem. Turen rundt Hjellevannet er snaue 6 km lang. Runden går på gang- og sykkelveier bortsett fra et par steder, der vi må ut på kjøreveien. Mye av strekningen er tilgjengelig med rullestol, bortsett fra enkelte bratte steder.

Tilbake til toppen