Skip to content

Denne innsjøen ligger i Tokke og Kviteseid kommuner. Bandak er et av Vestvanna sammen med Flåvatn og Kviteseidvatnet. Vannet strekker seg fra Dalen, der elva Tokke renner ut, til Strauman som renner ut i Kviteseidvatn. Fjellsidene rundt vannet er bratte, og det er få steder der folk kunne bosette seg. Slike steder er Lårdal, Bandaksli og Dalen, som alle har brygger.

Storørret

I Bandak og elva Tokke er det en ørretbestand som er helt spesiell. Den storvokste ørreten i innsjøen kan bli opptil 15-20 kilo, og den gyter i elva Tokke. Denne ørretstammen er en slags «ur-ørret». Den vandret opp Skiensvassdraget da isen smeltet etter siste istid for rundt 10.000 år siden. Det er viktig å bevare denne stammen.

 

Tilbake til toppen