Skip to content

Siden 1860 har det vært brygge på Bandaksli. Ved brygga har det vært pensjonat, postkontor, bensinpumpe og butikk. Kanalbåtene stopper ved brygga hvis noen har bestilt det. Tidligere var brygga viktig for varer og reisende til og fra Fyresdal og Setesdal. I pakkhuset på brygga er det en utstilling av historiske fotografier.

Åmdals Verk gruver

15 kilometer oppe i fjellet fra brygga ligger Åmdals Verk. I 1689 ble det funnet kobbermalm her. Gruvene som ble anlagt, var i drift fra rundt 1690 til ut på 1900-tallet. Malmen fra Åmdals Verk ble kjørt med hest ned til Bandaksli. I 1878 var veien mellom Krossli og brygga ferdig. Den ble bygd som en «korketrekker» siden det er så bratt ned til brygga. Fra brygga ble malmen transportert nedover Bandak og resten av vassdraget.

Andre verdenskrig

Den siste driftsperioden i gruvene var under andre verdskrig. Tyskerne krevde full drift gjennom hele krigen.  Etter 1945 ble gruvedriften lagt ned for godt. Nå er Åmdals Verk gruver museum. I museet kan vi se modeller av noe av gruvevirksomheten og oppleve gruvevandring.

 

Tilbake til toppen