Skip to content

Fra Hjellebrygga i Skien til Dalen brygge har rutebåtene seilt 105 kilometer. Båtreisen fra Skien har tatt rundt 10 timer. Brygga på Dalen er 75 m lang. Dermed er den den lengste brygga i Bandak-Norsjøkanalen, den yngste delen av Telemarkskanalen.

Lastein

Dalen brygge ble kalt Lastein brygge før Telemarkskanalen ble anlagt.  Navnet Lastein kommer av stein lagt opp i stabel: la. Ved brygga ligger et steinla som minne om hvordan brynesteinene ble lagret her tidligere. Brynesteinen ble frakta fra bruddet i Eidsborg, som ligger rundt fem kilometer fra Lastein. Ved brygga ble steinen lasta på flåter, i prammer eller i båter gjennom mange hundre år. Den siste brynesteinslasta gikk fra Dalen med DS Dyre Vaa i 1952.

Vest-Telemark museum har laget en tur med arbeidsoppgaver til brynesteinsbruddet i Eidsborg.

 

 

Tilbake til toppen