Skip to content

Innerst i Sundkilen ligger Kviteseidbyen, som er senteret i Kviteseid kommune. I gammel tid da vassdraget var hovedveien til Skien, var Kviteseid det naturlege senteret i Vest-Telemark. Kviteseid brygge kalles også Kyrkjebø brygge. Den ble bygd i 1871 i forbindelse med veganlegget fra Brunkeberg til Spjotsodd, og det var vegvesenet som eide brygga. Brygga tok imot dampbåtene på vassdraget. Hjulbåten St. Olaf hadde gått i rute mellom Strengen og Dalen fra 1852.

Handelssenter

Det ble bygd ei ny og større brygge etter at Bandak-Norsjøkanalen stod ferdig i 1892. Kviteseidbyen vokste fram rundt dampskipsbrygga med kanalen og all trafikken den førte med seg. Det ble bygd hoteller og skysstasjoner, butikker åpna, og ulike håndverkere tilbød tjenestene sine.

Kanalbåten

Om sommeren legger MS Victoria til ved Kviteseid brygge før den snur og seiler ut Sundkilen igjen. Ved brygga står et monument som heter «Bylgje, stein og søyle». Det er laget av billedhuggeren Gunnar Torvund, som bodde i Kviteseid.

 

Tilbake til toppen