Skip to content

I nordre enden av Kviteseidvatnet, ved utløpet av  Strauman, ligger Spjotsodd brygge. På den andre siden av sundet ligger Smedodden brygge. Innseglingen til Bandak går gjennom dette sundet mellom de to bryggene. Spjotsodd har vært et viktig knutepunkt for trafikken i området til lands og til vanns. Om vinteren var Sundkilen stengt. Der la det seg is tidlig. Da tok Spjotsodd brygge over trafikken, og transporten av varer og folk gikk over land inn til Kviteseid sentrum

Ferge og bruer

Det har vært ferge over sundet fra 1700-tallet. Ferga var gjerne en stor pram, som kunne frakte både kyr og hester, ved, høy og større varer. Fra 1763 var det gjestgiveri ved Spjotsodd.

Den første brua over sundet kom i 1840. Dette var ei flytebru, som ble lagt ut om vinteren (oktober til april). Om sommeren brukte en ferje. Den neste brua var ei pongtongbru, som lå ute hele året (1945). I 1963 ble hengebrua som står der i dag, bygd. I 2019 ble denne brua bygd om og forsterka.

 

Tilbake til toppen