Skip to content

Brygga ble bygd av vegvesenet i forbindelse med veganlegget mellom Ulefoss og Strengen (1853). Året før ble det åpna båtrute fra Strengen opp til Dalen. Båtruta ble trafikkert av hjulbåten St. Olaf. Etter hvert gikk det flere rutebåter på Vestvanna (Flåvatn, Kviteseidvatn og Bandak), og Strengen var et knutepunkt i denne trafikken. Rett ved brygga lå det en skysstasjon. Varehallen på Strengen brygge har inneholdt kullbu og varelager.

Tømmerfløtning

Strengen brygge har vært utgangspunkt for fløtningsvirksomheten på Bandak, Kviteseidvatn og Flåvatn. Slepebåten DS Axel hadde sin base ved Fløtningens gamle brygge, som ligger ved siden av kanalbrygga. Fløtingssesongen begynte i mai. Da kom DS Axel med en lekter full av kull, som ble lempa på plass i kullhuset. Her hadde Fløtningen også verksted for overhaling og opplag av båter og materiell.

 

Tilbake til toppen