Skip to content

Norsjø-Skienkanalen stod ferdig i 1861. Løveid sluser er en del av denne kanalstrekningen. Stedet der en seiler inn i nedre del av Løveid sluser, heter Hølen.

Tre slusekamre

Sluseanlegget er hogd ut i fjellet, og anlegget har tre kamre som til sammen løfter båtene 10,3 meter. Treportene ble byttet ut med stålporter i 1980-åra, og sluseveggene av tilhogd stein ble tettet med betong. Det ble gjort for å gjøre det lettere å fløte tømmer gjennom sluseanlegget hele året.

I Løveid overkanal er årstallet da sluseanlegget stod ferdig – 1861 – hogd inn i fjellveggen. Amtmann Aall har fått minnesmerket sitt ved Løveid overkanal. Bysten er fra 1897. Aall var mannen som fikk satt i gang byggingen av Norsjø-Skienskanalen.

Tilbake til toppen