Skip to content

I Lunde sluse er ett slusekammer, som har en løftehøyde på 3 meter. Løftehøyde betyr hvor høyt et sluseanlegg løfter båten opp. Veggene i slusekamrene er bygd av tilhogd naturstein, og sluseportene blir åpnet og lukket for hand. Slik er det i hele Bandak-Norsjøkanalen. Det er den delen av Telemarkskanalen som stod ferdig i 1892.

Kanalbåtene møtes i Lunde

Lunde sluse er et trafikknutepunkt i vassdraget. Her møtes kanalbåtene i høysesongen. I løpet av en snau time sluser MS Victoria og MS Henrik Ibsen opp og ned på sin vei til Skien eller Dalen. MS Telemarken legger til ved brygga nedenfor slusa før den snur og går tilbake til Akkerhaugen. Hit kommer busslaster med passasjer, og det er travelt folkeliv.

Dammer

Ved alle sluseanlegga i kanalen er det dammer ved siden av slusene. Her kan du lese om hvordan de gamle nåledammene virket. Alle nåledammene i kanalen er skiftet ut med nye dammer. I Lunde sluse og Kjeldal sluse er de gamle nåledammene byttet ut med gummidammer. I Lunde slusepark står det en rest av den gamle nåledammen. Der ligger også Mudder’n, kanalens gamle, dampdrevne mudderapparat, under tak.

Skulptur

SKULPTUR: Dette er en fontene, lekeskulptur og monument over Telemarkskanalen. Skulpturen er laget av Hans Martin Øien. Den er bygd opp av stein (granitt), tre (gamle sluseporter), teglstein og bronse og står i sluseparken i Lunde.

SKULPTUR: Dette er en fontene, lekeskulptur og monument over Telemarkskanalen. Skulpturen er laget av Hans Martin Øien. Den er bygd opp av stein (granitt), tre (gamle sluseporter), teglstein og bronse og står i sluseparken i Lunde.

I sluseparken ved Lunde sluse står det en skulptur laget av Hans Martin Øien.
På steinsøylen midt i skulpturen står det to inskripsjoner som er svakt synlige i steinen. En av tekstene er steinhuggerens klagesang, som er skrevet av Sveinung Lunde i 1906. Han jobba med byggingen av Bandak-Norsjøkanalen, som er en del av Telemarkskanalen:

IGJÆNNEM FOS OG FJELDE KANALEN FOSSER FRÆM
HVOR FØR VAR HØIE FJELDE, MEN NU ER MUR IGJÆN,
OG MANGE HER I GRAVEN GIK
OG VAR SOM ET ØIEBLIK,
OG MANGE EN GAAR SOM KRØBLING, SLET INGEN PÆNSJON FIK.

Tilbake til toppen