Skip to content
Kjeldal gummidam 0721 forsidebilde

Gummidammer
i Lunde og Kjeldal

Dammene ved Kjeldal og Lunde sluser er spesielle. I stedet for vanlige damluker av stål, er dammene store gummipølser fylt av luft.

 

Vannet holdes igjen av ei gummipølse, som er fylt med luft. Når vannet skal slippes over dammen, tømmes bare noe av lufta ut av pølsa. Teknikken kommer fra Japan. De to gummidammene ble bygget i 1988/89, og da var det første gang i Europa at denne teknikken ble brukt. Staten betalte 78 millioner kroner for ombyggingen av dammene.

Gummidammen erstattet nåledammer, som var vanlig i vassdraget før. Alle sluseanleggene i Telemarkskanalen hadde nåledam. Dammen i Lunde er 63 meter lang, og dammen i Kjeldal er 84 meter lang. Fordelen med luftfylt gummidam i stedet for dammer med tradisjonelle luker av stål er at gummidammene er billigere å bygge og er enklere å bruke. I tillegg skal de være penere enn andre dammer.

Det er dammer ved alle sluseanleggene i kanalen. Dammene sørger for at vannet ovenfor slusene ligger på et bestemt nivå slik at det er mulig å kjøre båter i vassdraget.

HØYDE: Dammen ved Lunde sluse holdet vannet overfor slusa på et bestemt nivå slik at det er mulig å kjøre båter i kanalen.

HØYDE: Dammen ved Lunde sluse holdet vannet overfor slusa på et bestemt nivå slik at det er mulig å kjøre båter i kanalen.

 

SKISSE: Denne tegningen viser hvordan gummidammene fungerer

SKISSE: Denne tegningen viser hvordan gummidammene fungerer

 

Tilbake til toppen