Skip to content

Tidligere rant det fire fosser i og nær Skien sentrum. De har gitt kraft til møller og sagbruk. I våre dager er krafta i noen av vannfalla utnytta i to kraftverk.

Bollefoss

Innerst lå Bollefoss omtrent der Arkaden ligger nå. Den rant mellom fastlandet (Skien sentrum) og øya Eidet, der den store møllebygningen ligger i dag.  Bollefoss ble demt opp seint på 1500-tallet.

Vannrenner gjennom Eidet

Rundt 1560 satte Jørgen von Ansbach, en tysk bergverksmann, i gang arbeidet med å sprenge vannrenner på Eidet. Disse kunstige fossene mellom Hjellevannet og Bryggevannet drev oppgangssager, som skar bord av tømmerstokker.  Disse sagene gjorde at mange skiensborgere ble svært rike mot slutten av 1500-tallet.

Langefoss

Neste foss var Langefoss mellom Eidet og Smieøya. Der ble Skien sluse bygd (1854-61) som en del av Norsjø-Skienkanalen.

Damfoss

Mellom Smieøya og Klosterøya renner Damfoss, som er regulert med ei damluke (har vi skrevet før?).

Klosterfoss

Klosterfoss renner mellom Klosterøya og fastlandet på Gimsøy. I Klosterfoss ligger kraftverket ved siden av dammen.

Laksetrapp

Mellom fossen og kraftverket er det en velfungerende laksetrapp. Skien er en av få byer som har en elv med laksefiske nesten midt i sentrum. Fra 1. juni til 1. august er det lov å fiske etter laks nedenfor Klosterfossen. Laksefisket organiseres av Skienselva elveeierlag.

 

 

 

Tilbake til toppen