Skip to content

Vannfallet i Klosterfossen blir utnyttet i Klosterfoss kraftverk. Fallhøyden er fem meter. Fallhøyde vil si høyden fra vannmagasinet (Hjellevannet) ned til aggregatet der strømmen blir produsert. Kraftverket er eid av Akershus Energi og ble satt i drift i 1969. Kraftverket har en lukedam med to luker.

Hvert år blir det produsert 73 GWh (Gigawattime) i Klosterfoss kraftverk. Hvis en bolig bruker rundt 20.000 kWh pr år, blir det produsert strøm til noe over 3000 boliger her.

I Klosterfoss er det montert en digital fisketeller, som skal gi kunnskap om fisken som vandrer i Skiensvassdraget.

 

 

Tilbake til toppen