Skip to content

Skien sluse er det nederste sluseanlegget i Telemarkskanalen og forbinder kanalen med havet. Anlegget stod ferdig i 1861 og var en del av Norsjø-Skienkanalen. Den gang foregikk slusingen i Skien med handkraft. Nå blir det brukt hydraulikk for å åpne og lukke sluseportene.

Skien sluse ble bygd der det før gikk en foss, Langefoss. Den har ett kammer og løftehøyden er 5 meter. Løftehøyde betyr hvor høyt et sluseanlegg løfter båten opp. Over kanalen er det ei klaffebru, som heises opp når høye båter eller båter med mast seiler gjennom slusa.

Norsjø-Skienkanalen er den eldste delen av Telemarkskanalen, som stod ferdig i 1861. De to sluseanlegga i Norsjø- Skienkanalen er Skien sluse og Løveid sluser. Da denne kanalen stod ferdig, kunne en seile fra havet helt opp til det som ble byen Notodden. Akkurat det var helt avgjørende for at Norsk Hydro kunne bygge den første fabrikken på Notodden i 1905. Kanalen gjorde det mulig å frakte råvarer til fabrikkene og ferdige produkter fra Notodden og ut i verden.

 

 

 

 

 

Tilbake til toppen