Skip to content

Bakken er en gammel bydel i Skien. Tidligere het bydelen Bakken Farmarken og strandlinja het Blekebakken. For rundt 200 år siden var det sjømenn, sagbruksarbeidere, flåtemenn og håndverkere som bodde her. Det var bare ytterst mot vannet, i Bakkegata, at det bodde folk. Mange av husa her er gamle siden Bakken ikke ble rammet av bybrannen i 1886. Bakken har hatt mange flommer. I 1927 var det en stor flom, og hele bydelen stod under vann.

Fartangen ligger ved innseilingen til Falkumelva. Elva er skillet mellom Bakken og Myren. Fram til ut på 1700-tallet ble folk rodd fra Faret til Fartangen som en del av hovedveien inn til sentrum av Skien. Fra Fartangen gikk de reisende over Farmarken og inn til byen.

Industriområder blir boligområderer

E. M. Olsens dampsag lå ved utløpet av Lundebekken. Denne bekken rant gjennom Lundedalen og hadde utløp i Hjellevannet i nærheten av der Hjellebrygga ligger nå. Bekken var et skille mellom Bakken og Hjellen. Tomta der dampsaga lå, er nå blitt boligtomter. Det samme gjelder den tidligere tomta til en trelasthandel ved Fartangen. Bakken er blitt til et populært boligområde med småhus og leilighetsbygg.

 

 

 

 

Tilbake til toppen