Skip to content

Ved Myren renner Falkumelva  ut i Farelva. Myren er et gammelt industriområde, der det blant annet lå et tresliperi. Vannet i elva kommer fra fjellområdene nord i Gjerpen. Det har vært fløtning i  denne elva, og det har vært lektertransport til og fra Fossum jernverk av malm og jernprodukter. Innfartsveien fra vest til Skien sentrum går over Falkumbrua.

Salg av is

Før kjøleskapet kom, ble is brukt til å kjøle ned mat og andre varer. Isen ble skåret ut i blokker når den var blitt tykk nok til å bære hester, arbeidere og redskaper. Blokkene ble oppbevart i ishus fram til den ble fraktet med båter ut til kundene. Isen ble lagt i sagmugg for at den ikke skulle tine. Salg av is var en stor næring i vårt distrikt.

Falkumelvens Iskompani ble dannet i 1870-åra. Selskapet hadde tre ishus på Myren og lagerhus i Gråten. I en artikkel fra avisa Varden om «Falkumelven i 1870-årene» forteller Paulus Jonassen at det kunne være 30 til 40 mann i arbeid når isen skulle lastes inn i ishusa. Lundetangen bryggeri brukte is til kjøling når det ble brygget øl, men mye av isen ble eksportert til utlandet. Småfartøyer fra Danmark, Sverige og Holland gikk opp kanalen og lastet direkte fra isflak. Større båter ble lastet i Skien havn.

Tilbake til toppen