Skip to content

En gang var Myren et fredelig stykke land der det lå flere husmannsplasser. I dag er Myren et travelt område med butikker og offentlige bygg. Her ligger Elstrøm avløpsrenseanlegg, Skien brannstasjon og Politihuset.

Tresliperi

Gang- og sykkelveien går i utkanten av Myren-området. I retning Farelva kan vi skimte pipa etter Myren tresliperi. Den rager over de andre bygningene. Myren tresliperi stod ferdig i 1908. Det var Leopold Løvenskiold, eieren av godset på Fossum, som fikk bygd tresliperiet. Løvenskiold skal ha vært opptatt av at bygningene skulle være fine, og anlegget ble omtalt som et av de vakreste fabrikkanleggene i Europa. Det er fine detaljer med glasert teglstein rundt vinduer og dører.

Tresliperiet var en stor arbeidsplass med 34 ansatte i 1972. I 1978 brant det i fabrikken. Lønnsomheten for produksjon av tremasse ble dårligere, og sliperiet ble ikke bygd opp igjen.

Tilbake til toppen