Skip to content

Langs underkanalen i Ulefoss sluser ligger Ulefos Jernværk. Jernverket har vært i drift fra 1657 og er blant Europas eldste industribedrifter som ennå er i drift. Nå er jernverket et moderne jernstøperi. Det vil si at bedriften smelter om skrapmetall og lager nye produkter av gammelt jern. Nå er kumlokk og lignende produkter viktigst for bedriften.

Fenvulkanen

I Gruveåsen på Ulefoss ble det funnet jernmalm rundt 1540-tallet. På siden Geologi-stien på Ulefoss kan du lese mer om Fenvulkanen.

Geoparken har laget en brosjyre om Fenvulkanen. Jernmalmen i Gruveåsen er dannet av denne vulkanen, som var aktiv for 580 millioner år siden. Brosjyren har en god omtale av Ulefos Jernværk. Vi kan blant annet lese dette: “Rødberg inneholder mye av jernmineralet hematitt, og det er dette som gir den røde fargen. I enkelte soner kunne rødberget inneholde så godt som bare hematitt, og det var slike jernrike soner det ble tatt ut jernmalm fra. Denne naturressursen ble grunnlaget for jernverket på Ulefoss. Jernverket laget forbruksvarer til husholdninger, og tidlig ble ovner det viktigste produktet.”

Linker:

Tilbake til toppen