Skip to content
Geoparksti fra Øra til Simonsodden

Geologi-stien på Ulefoss

Fensfeltet på Ulefoss er berømt i geologien. Det ble danna av en kalksteinsvulkan som oppsto for 580 millioner år siden. I Fensfeltet finnes det jernmalm og mineraler som har vært viktig for industrien på Ulefoss. Geologi-stien går langs Norsjø. I denne web-en forteller vi om det du kan se og oppleve langs stien. Du kan lese mer om mineralene i feltet og om hva Ulefoss har til felles med Tanzania.

Gang- og sykkelveien fra rasteplassen på Øra til Cappelenbruddet naturminne er 1,1 km lang. Denne delen av Geologi-stien på Ulefoss passer for rullestolbrukere. Der GS-veien slutter, forsetter turen et kort stykke langs bilvei. Der er det en del trafikk, så vær varsom hvis veien krysses. Turen går videre på en smal skogssti ut til Simonsodden. Informasjon til skolene om hvordan weben kan brukes i undervisningen, ligger her. Voksne turgåere kan også ha nytte av informasjonen. Innholdet i turen er laget i samarbeid med Gea Norvegica Geopark.

Tilbake til toppen