Skip to content

Bandak-Norsjøkanalen er navnet på den yngste delen av Telemarkskanalen. Denne kanalstrekningen stod ferdig i 1892. Alle slusene i Bandak-Norsjøkanalen ligger i Nome kommune. Ulefoss sluser er det første sluseanlegget vi seiler inn i fra Norsjø.

Tre slusekamre

Ulefoss sluser løfter båtene forbi Ulefossen. Sluseanlegget har tre kamre og en løftehøyde på 10,7 meter. Løftehøyde betyr hvor høyt et sluseanlegg løfter båten opp. Veggene i slusekamrene er bygd av tilhogd naturstein.

Fredet

Fremdeles foregår alt slusearbeidet i Bandak-Norsjøkanalen med handkraft: Slusene åpnes og lukkes manuelt. De seks sluseanlegga mellom Norsjø og Flåvatn er ikke bygd om eller modernisert etter at de ble åpnet i 1892. Bandak-Norsjøkanalen ble fredet av Riksantikvaren i 2017.

Tilbake til toppen