Skip to content

Før Bandak-Norsjøkanalen stod ferdig i 1892 var Saltevje omlastingsplass for brynestein og annen last. Varene ble lasta om fra pram eller flåte til vogn eller slede ved Saltevje. Før kanaliseringa var elveløpet her en flere kilometer lang strekning med stryk og fosser. Lasta gikk over land til Grotevje, som ligger ved Lunde sluse. Navnet Saltevje kommer trolig av at salt var returvare: Bøndene hadde med salt hjem, som var kjøpt i byen. «Grot» eller «grjot» betyr stein og har gitt navnet til Grotevje.

Hjulbåten St. Olav

På Saltevje var det gjestgivergård før. De som reiste langs vassdraget, kunne få kost og losji. I 1852 ble hjulbåten St Olaf satt sammen her. Båten var bygd i England, men ble frakta til Norge i deler. St Olaf gikk i rute fra Strengen til Dalen.

 

 

Tilbake til toppen