Skip to content

Rett ved Laugstolparken ligger vanninntaket til kraftverket ved Mølla. Ute i vannet langs gang- og sykkelveien ligger det ei lense. Den skal skjerme båttrafikken fra strømmen ved inntaket. Tidligere var dette tre små kraftverk med ulike eiere. Nå er dette samla til ett kraftverk, Eidet kraftverk, med tre aggregater.

300 000 liter vann i sekundet

Det renner mye vann gjennom de to kraftverkene i Skien sentrum: kraftverket ved Mølla og Klosterfoss kraftverk. Når kraftproduksjonen går som normalt, går ca. 300 kubikkmeter vann gjennom kraftverka hvert sekund. 1 kubikkmeter er 1.000 liter. Eidet kraftverk nytter 25 prosent av vannet.  Klosterfoss kraftverk, eid av Akershus energi, bruker resten. Fallhøyden mellom Hjellevannet og Bryggevannet er 5 meter.

Det er Skagerak Kraft AS som eier Eidet kraftverk. De tre aggregatene har vært i drift siden 1960 og hadde forskjellige eiere. Skagerak Kraft eide det ene og kjøpte de to andre i 2018.

Tilbake til toppen