Skip to content

I Laugstolparken står det en utsmykking, som er lagd av to svære tannhjul fra Laugstol Bruk. Tannhjula står på hver sin søyle. Bruket lå omtrent der kjøpesenteret Arkaden ligger nå. Tidligere gikk Hjellevannet mye lenger inn mot sentrum, nesten helt inn til Telemarksgata.

Tresliperi og elektrisitetsverk

Laugstol Bruk AS var et tresliperi og ble grunnlagt i 1873. Tresliperiene lå på rekke og rad utover mot Skien sluse: Laugstol Bruk, Kittilsen & Hansens Træsliperi og Solskinna Bruk. Da Thomas Alva Edison hadde ferdig oppfinnelsen sin, glødelampa, ville eierne av Laugstol Bruk ta den i bruk.1. oktober 1885 ble det nye elektrisitetsverket ved bruket åpnet. Skien hadde fått det første elektrisitetsverket i landet, som leverte strøm til bolighus. Bruket installerte en turbin i 1908, som var koblet til en dynamo i den ene enden og et slipeapparat for tremasse i den andre enden. Slik lagde man strøm til lys og slipte tremasse samtidig.

Hjellen

Bydelen Hjellen ligger langs den indre delen av Hjellevannet. Turistbåtene på Telemarkskanalen starter fra Hjellebrygga. Før bybrannen i 1886 bestod Hjellen av tett småhusbebyggelse langs vannet. Det bodde for det meste arbeidere her, de fleste var fløtere. Hjellevannet var vannkilden til beboerne. Her henta de vann til husholdningen, selv om vannet nok var forurensa fra utedoer og fjøs. Fra gammelt av blei området innerst i Hjellen kalt Dølevik fordi teledølene leide seg inn her når de kom til byen for å handle. Losjihusa lå på rekke og rad i Hjellegata, og den korte strekningen hadde fem skjenkesteder for brennevin.

Skiens hotellgate

Etter bybrannen ble det innført murtvang i sentrum av Skien. Det vil si et påbud om å bygge husa her i mur eller annet brannsikkert materiale.  Det nye Hjellen som vokste fram etter brannen, ble veldig ulik “gamle Hjellen”. Småhusbebyggelsen var borte, og langs Nedre Hjellegate ble det bygd en rekke bygårder i mur. Mange av dem var hoteller eller pensjonater. Trafikken av reisende fra Hjellebrygga var stor fra da brygga var ny (ca. 1900) og i noen tiår framover. Nye pensjonater og hotell ble etablert, som Heimen, Victoria pensjonat og Grand Hotell.

Tilbake til toppen