Skip to content

I Kjeldal sluse er det ett kammer som løfter båten tre meter, fra 62 moh. til 65 moh. Det er 65 km igjen til Dalen. Fra Skien har båten seilt 40 km. I slusa blir portene åpnet og lukket med handkraft. Slik blir det gjort i alle de seks sluseanlegga i Bandak-Norsjøkanalen, den delen av Telemarkskanalen som stod ferdig i 1892.

Dammer

Samtidig med Kjeldal sluse ble det bygd en nåledam. Nåledammen ble revet i 1987 og erstattet av en gummidam. Det gamle nålehuset står igjen på nordsiden av kanalen. Nedstrøms (nedenfor slusa) er det en lang molo av stein som skiller elva og kanalen. Fra muren ovenfor slusa ligger det ei storlense som skiller elva fra kanalen.

Tilbake til toppen