Skip to content

Strekningen mellom Bollefoss og Langefoss heter Bruene. Bollefoss var fossen som lå nærmest sentrum av Skien, og i Langefoss ble Skien sluse bygd. I våre dager vil det si strekningen mellom Laugstolparken og Skien sluse. En gang var dette området ei øy som het Eidet. Navnet betyr landstripe som binder sammen to landområder med vann på begge sider.

Vannrenner

På Eidet på 1500-tallet ble det brent renner i fjellet. Fjellet ble varma opp med bål slik at det sprakk. Slik kunne vannet renne i kunstige, små fosser fra Hjellvannet og ned i Bryggevannet. Over rennene ble det laget bruer. Slik ble veien her hetende Bruene.

Det var Jørgen von Ansbach, bergmester ved Fossum jernverk, som satte i gang dette sprengningsarbeidet. Han henta teknikken fra gruvedriften. De kunstige fosser mellom Hjellevannet og Bryggevannet dreiv oppgangssager som sagde tømmer til bord. Tømmeret som ble skåret her, ble fløta fra øvre deler av Telemark og ned Skiensvassdraget.

Mølla

I den store, gule bygningen holder Norgesmøllene til. Før het selskapet Skiens Aktiemølle. Mølla ble starta i 1891. Den eldste mølla lå på grunnen til Laugstol bruk, men den brant, og en ny bygning ved torvet og havna ble oppført i 1907.

Mølla flytta til Eidet i 1972. Anlegget på Bruene består av mølle, kraftfôrblanderi, melsilo, kornsilo og kraftstasjon. Kornsiloene ligger et stykke lenger ned i elva, og kornet blir hentet til mølla i en lekter.

Tilbake til toppen