Skip to content

Det største og mest imponerende sluseanlegget i Telemarkskanalen er Vrangfoss sluser. Her er det fem slusekamre med en samlet løftehøyde på 23 meter. Vrangfoss sluser er hogd inn i landskapet ved siden av dammen, der fossen gikk før kanalen ble bygd. Vrangfoss har fått navnet sitt fordi fossen var så stri, og det var så vanskelig å fløte tømmer her. Byggingen av slusene tok fem år, og pågikk fra fra 1887 til 1892.

Den vrange fossen

Før kanalen ble bygd, gikk elva her gjennom et juv på rundt to to kilometer med fosser og trange partier. Elva var et buldrende stryk, som det var vanskelig å fløte tømmer gjennom. Fløterne hadde jobben med å løse opp store tømmervaser. De brukte seler og hang i tau i det trange juvet mens de forsøkte å få stokkene løs. Dette var farlig arbeid, og gjennom åra var det flere som omkom.

Tilbake til toppen