Skip to content

Ved siden av Vrangfoss sluser ligger Vrangfoss kraftverk. Det er et elvekraftverk i Eidselva i Nome kommune. Kraftverket ble satt i drift i 1962. Det ligger inne i fjellet, og vanninntaket er rett ovenfor dammen på toppen av sluseanlegget. Kraftverket eies av Norsjøkraft AS. (2015)

Tilbake til toppen