Skip to content

Der gang- og sykkelstien har sitt høyeste punkt, ligger utsiktspunktet med Geopark-skilt. Det er laget slik at det er god utsikt over Norsjø og landskapet rundt. Geoparken har satt opp tre informasjonsskilt, som forteller om Fensfeltet. Noen av steinene som er lagt som stabbesteiner langs utsiktspunktet, er hentet fra ulike steder i Fensfeltet. En stabbestein er en stor stein som er satt opp i veikanten. Stabbesteiner var gamle dagers autovern.

Damkjernitt

Noen av steinene ved utsiktspunktet er damkjernitt, som er en av bergartene Brøgger beskrev fra Fen. Bergarten er størknet smelte, som har trengt seg inn i andre bergarter. Dette kunne gå for seg med stor kraft, og noen steder finner vi damkjernitt med store biter av den berggrunnen smelten har trengt seg gjennom. Slike bergarter kaller vi en breksje,  og vi kan tydelig se en blanding av kantete bruddstykker og mer finkornet masse.

Et par av steinene her ved utsiktspunktet er slike damkjernitt-breksjer. Du kan se de store bitene sammen med krystaller av et glimmermineral, som kan minne om kråkesølv. Det var Brøgger som gav bergarten Damkjernit navn etter Damtjern, men han stavet navnet feil.

Tilbake til toppen