Skip to content
Geoparksti fra Øra til Simonsodden

Ordforklaringer til geologistien

Scroll nedover siden og finn forklageringer på begreper som karbonatitter, stoll, breksje, gang, ør eller øyr, fukteng, delta

 

Breksje: En bergart som er sammensatt av lett synlige, skarpkantete bruddstykker, kaller vi en breksje.

Delta: landområde dannet ved avleiringer ved munningen av en elv, der elva deler seg i flere forgreninger

Fukteng: fuktig eller våt mark, ofte langs strender som her på Øra, eller i senkninger, langs bekker og elver. Fuktenger er utsatt for flom.

Gang: Vi kaller det en gang innenfor geologien når en bergart (en malm eller et mineral) fyller en sprekk eller spalte i berggrunnen. Bergarten i gangen er forskjellig fra berget rundt og kan ha trengt seg inn og størknet fra smelte eller blitt felt ut fra varme, vannaktige løsninger. En slik gang kan være fra noen få cm til mange meter tykk og fra noen desimeter til flere kilometer lang. Ganger kan være viktige malmårer, for eksempel veldig rike på jern eller kopper.

Karbonatitter: en gruppe av størkningsbergarter.
Karbonatitter er en samlebetegnelse på kalkholdige, magmatiske bergarter. De er dannet fra smeltet masse i forbindelse med vulkanisme. På Fen finner vi bergarter som har størknet i dypet under vulkanen, men det er kjent at karbonatittsmelte også kan renne ut som lava.
Det finnes mange ulike karbonatitter, og de kan inneholde mange flere mineraler enn kalkmineralene. På Fen er vi kjent med at noen av karbonatittene kan inneholde sjeldne grunnstoffer, som niob og thorium.

Stoll: vannrett gruvegang. En stoll har bare én utgang i friluft, mens en tunell har utgang i to ender.

Ør eller øyr: tange eller banke av sand eller grus, særlig ved elveos

.

 

 

Tilbake til toppen