Skip to content

Denne odden er et vakkert område med vidt utsyn over Norsjø. Her er det fint å raste, og det går an å ta seg et bad. Simonsodden er et vernet naturminne på grunn av bergartene. Derfor er det ikke lov å fjerne stein, og vi kan heller ikke tenne bål her.

Vi vet ikke sikkert, men det er rimelig å tro at odden har fått navn etter guttenavnet Simon. Noen mener at denne Simon var en mann som var ansatt på Søve den gang skolen het Telemark Landbruksskole. Han skal ha hatt denne odden som fristed og hvilested.

Geoparkskilt på Simonsodden

Gea Norvegica Geopark har satt opp et informasjonsskilt på  Simonsodden. Her kan vi lese at smeltemasse fra Fen-vulkanen har trengt  inn i fjellet og laget striper. Den hvite kalkbergarten er søvitt og den brune er ankeritt. Skiltet forteller også om den bergarten som har fått navn fra Fen, fenitt, og om jernmineralet hematitt.

 

 

 

 

Tilbake til toppen