Skip to content

Innsjøen Norsjø ligger i kommunene Nome, Midt-Telemark og Skien. Navnet kommer av gammelnorsk nór («trang» eller «smal»). Innsjøen er regulert til en høyde over havet på 15,3 m ved en dam ved Skotfoss.

Skiensvassdraget

Elvene i de to hovedgreinene av Skiensvassdraget, samles i Norsjø før vassdraget ender i Skienselva. De største av disse elvene er Eidselva, som har utløp ved Ulefoss, Bøelva (Gvarvelva) fra Seljordsvatn og Sauarelva fra Heddalsvatnet.
Innsjøen er drikkevannskilde for kommunene Skien og Nome.

Fiske

Norsk institutt for vannforskning (NINA) skriver at det finnes 14 fiskeslag i Norsjø: aure, laks, røye, sik, krøkle, ørekyt, karuss, suter, gjedde, nipigget stingsild, trepigget stingsild, abbor, elveniøye og ål. Laksen søker opp i elvene om høsten for å gyte. Siden den er hindret i det av dammer, er det bygd laksetrapper i Skien og på Skotfoss.

Tilbake til toppen