Skip to content

Laksetrappa ved Mølla er laget som en kunstig foss, der laks og annen fisk svømmer opp for å vende tilbake til elver og vann for å gyte. Da Norsjø-Skienkanalen ble bygd (1854-1861), ble Skiensvassdraget regulert. Det vil si at det ble bygd dammer som holdt Hjellevannet og strekningen opp til Skotfoss på ett nivå – nærmere bestemt ca. 5 meter over havet. Da ble laksen stengt ute fra de gamle gyteplassene i elver og vann. Derfor ble det etter hvert bygd laksetrapper i Klosterfossen, i Skotfossen og ved Mølla slik at fisken kunne komme opp i vassdraget. Laksetrappa mellom Bryggevannet og Hjellevannet var ny i 2018.  Vi svinger inn gang- og sykkelstien under veien i retning Bryggevannet og tar en titt på trappa.

Laksens vandring

Laksen blir født i ferskvann. Når den er to til fem år gammel, legger den ut på vandring mot havet for å finne næring. Etter mellom ett og fire år i sjøen har den vokst seg stor og feit og blitt kjønnsmoden. Nå vil den hjem til barndomselva for å gyte. Den greier å finne tilbake til akkurat den plassen hvor den ble født.

 

 

Tilbake til toppen