Skip to content

Startpunktet for denne geologi-stien er rasteplassen ved Øra. Her har Geoparken satt opp to skilt. Et skilt fortelle om Gea Norvegica Geopark (geoparken.no). Det andre skiltet forteller om feltet, som gjør Ulefoss til et viktig område i geologien: Fensfeltet.

Fenvulkanen

Fra rasteplassen ved Øra ser vi et landskap av slake åser rundt Norsjø. For 580 millioner år siden så det helt annerledes ut her. Da raget en svær vulkan høyt over et nakent sletteland. Ut fra denne vulkanen rant det en merkelig lava, en steinsmelte rik på grunnstoffet kalsium. Kalkstein består for det meste av kalsium. Da lavaene på Fen ble avkjølt, ble det dannet nettopp kalkstein. Vanlige vulkaner inneholder ikke mye kalk. Derfor er bergartene vi finner på Fen i dag, spesielle. Geologene kaller dem for karbonatitter.

Tilbake til toppen