Skip to content

Vi må klatre opp ei trapp over et gjerde for å komme fram til Simonsodden. Det er fordi dette området er en havnehage, som hører til Nome vgs., avdeling Søve. De kaller dette området for Søvestranda, andre bruker navnet Søvehavna. Det har vært skole på Søve siden 1893. Da ble skolen startet som Telemark Landbruksskole. Skolen bruker området til beiter for sau og mjølkeku med kalv og ungdyr. Det kan også brukes til hestebeite. For skolen er Søvestranda et viktig beite siden sau og ku trenger avveksling fra kraftig engbeite. Her har dyra fri tilgang til vann og skygge fra trærne på solrike og varme dager. Skolen bruker også området til undervisning i friluftsliv, fiskelære og ferskvannsøkologi.

Kulturbeite

En havnehage er det vi kaller et kulturbeite. Det  vi si et beite som er stelt av mennesker for å gi bedre beiteområde for husdyra. Beitet blir rydda for trær og busker, og det blir gjødsla. Før var det vanlig å sprøyte ugresset. Nå er det mer vanlig å drive med det som heter beitepussing. Det betyr å knuse plantene dyra ikke kan spise, og bruke disse planterestene som gjødsel. I beiteområder og innmark ellers er det svært viktig å ikke kaste søppel, ikke ødelegge gjerder og grinder og ikke forstyrre eller skremme dyra som beiter der. Søppel kan skade beitedyra, og hvis de svelger for eksempel plast, kan det drepe dyra.

Tilbake til toppen