Skip to content

I 2012 ble fiskesperra ved Kjeldal sluse satt opp. Det er ei elektrisk fiskesperre, som ligger tvers over underkanalen. Den skal hindre gjedde i å spre seg oppover i Telemarkskanalen og til de lange vanna, som strekker seg fra Hogga sluser til Dalen. Disse vanna er Flåvatn, Kviteseidvatn og Bandak.

Rovfisk

Gjedda er en  rovfisk som spiser annen fisk og gjør stor skade på lokale fiskebestander. Telemarkskanalen er leveområder for en egen storørretstamme (Bandak) og bestander av elveperlemusling. Disse artene vil være trua hvis gjedda sprer seg til disse vanna. Målet er at både den trua elvemuslingen og den spesielle storørretstammen kan bli bevart i Telemarkskanalen.

Kanoer og kajakker skal dras opp av vannet og bæres eller trilles på tralle forbi fiskesperra ved Kjeldal .

Tilbake til toppen