Skip to content

Det er to kamre i Eidsfoss sluser. Likevel er løftehøyden på hele 10 meter. Løftehøyde betyr hvor høyt et sluseanlegg løfter båten opp. Det første kammeret i Eidsfoss har den største løftehøyden av alle slusekamrene i Telemarkskanalen.  Kanalen og sluseanlegget ved Eidsfoss er hogd gjennom fjellet. Veggene i slusene er i tilhogd stein. Sluseportene åpnes og lukkes med handkraft slik det gjøres i hele Bandak-Norsjøkanalen.

Sykkel

Sykkelruta langs kanalen går over Eidsfoss sluser. Gangbanen over en av sluseportene er gjort breiere, slik at sykler greit kan trilles over den.

Tilbake til toppen