Skip to content

Ved siden av Eidsfoss sluser ligger Eidsfoss kraftverk. Det er et elvekraftverk, som utnytter det ti meter høye vannfallet i Eidselva. Fallhøyde vil si høyden fra vannmagasinet ned til utløpet fra kraftverket. Årsproduksjon i kraftverket er 84 GWh. Det tilsvarer strøm til mer enn 4 000 boliger.

Nåledam

Eidsfossen er regulert ved hjelp av en dam som ble bygd samtidig med kraftverket. Dammen erstatta den gamle nåledammen fra 1892. Den første kraftstasjonen ble satt i drift i 1916. Den ble erstatta av en ny og større kraftstasjon i 1938. Dagens kraftverk ble bygd og satt i drift i 1964 av Norsk Hydro og er det tredje i rekken av kraftverk i Eidsfoss. Eidsfoss kraftverk eies i dag av Norsjøkraft AS.

 

Tilbake til toppen