Skip to content

Innseilingen til Sundkilen blir kalt Sunde-sundet. De to bruene over Sundkilen er Kviteseid bru og Sundkilen bru. Sundkilen bru er ei svingbru, som stod ferdig i 1901. Brua er rundt 75 meter lang og har dekke av tre. Den har fem bruspenn. Når brua blir åpna, dreier to av bruspenna 90 grader slik at båter kan passere. Sundkilen bru er en av to slike bruer i Norge. Den er bevart og fredet.

Den eldste brua

Før det kom bru over Sunde-sundet, fikk en seg skyss over ved å rope fra Skrikarberget. I siste halvdel av 1800-tallet gikk det ei trebru over sundet. Rundt 1860 fikk den en vippeinnretning, som kunne slippe dampskip gjennom. Båtrutene på Vestvanna var i gang. St. Olaf gikk i rute fra Strengen til Dalen fra 1852. Denne brua ble revet på 1890-tallet.

 

Tilbake til toppen