Holla kirke
Denne kirken stod ferdig i 1867 og var en gave fra Cappelen-familien. Slik takket familien ulefossingene for innsatsen under flommen i 1860.

_DSC8126.jpg

Det har ofte vært flom i Skiensvassdraget. Vårflom var det hvert år, men noen år var vannføringen mye større enn normalt. Høsten 1653 var det for eksempel storflom. Sager, kverner, vannrenner og lager med tømmer og ferdige bord ble tatt av vannet.

Året før Norsjø-Skienskanalen åpnet (1860) var det storflom igjen. Den skadet sagbruket og truet jernverket. Norsjø steg til 18,9 moh – mot normalt 15 moh. Ulefossingene bygde voll mot vannmassene, og verket ble reddet. Det var den innsatsen verkseier Cappelen takket for ved å bygge ny kirke.

| More