Skip to content

Underkanalen er om lag 300 meter lang og skjermet fra fossen og stryket med en steinmur. Muren langs Vrangfoss underkanal er en tørrmurt skjerm av huggen naturstein. Den går fra ei lita øy i Eidselva til det nederste slusekammeret og sørger for at innseilingen til slusa blir rolig.

Under- og overkanaler

Ved de fleste sluseanlegga er det under- og overkanaler. Det vil si at det er bygd trygge inn- og utseilinger til slusene. Under- og overkanalene skiller båttrafikken fra strømmen i elva.

Det er mulig å spasere nedover på muren langs Vrangfoss underkanal. Kong Oscar 2.s monogram i fjellsiden er synlig fra muren.

Tilbake til toppen