Skip to content

I nærheten av Dalen brygge ligger ei tømmervelte og en utslagsplass som et minne over tømmerfløting og -transport langs Telemarkskanalen. Tømmervelta lå først ved kraftverket, men ble flytta derfra på grunn av fare for steinsprang. Siste tømmerslep gikk fra Vest-Telemark tidlig på 2000-tallet.

Utslagsplassen består av ei mekanisk tømmervelte og jernskinner ned mot vannet. Tømmeret ble lasta fra bil og bundet sammen til en klubb, som ble sluppet ut i vannet. Klubbene ble samla i slep og dratt nedover vassdraget av Fløtningens taubåter.

Tømmertransport i tusen år

Skiensvassdraget har vært brukt til tømmertransport i mer enn tusen år. Etter hvert som skogsbilveiene ble bygd ut, ble mer og mer av tømmeret kjørt fram til vassdraget med bil. Tømmeret ble tippa i vannet som ferdig bunt. Høsten 1952 ble de første forsøka med tipping av bilbunter fra Dalen brygge gjort.

Da Fløtningen ble lagt ned, ble tømmerutslaget overtatt av Tokke kommune. Nå står det som et minne.

 

 

 

 

Tilbake til toppen