Skip to content

Langs Bandak, noen hundre meter fra Dalen brygge, ligger Tokke kraftverk inne i fjellet. Bare en bygningsdel og kraftlinjer er synlige fra vannet. Da kraftverket stod ferdig i 1962, var det Norges største kraftanlegg.

Da kraftverket ble bygd, var veiene i Telemark  så dårlige at de ikke tålte vekta av byggevarer og maskiner, som måtte fraktes til Dalen. En stor del av den tunge transporten gikk med lastebåt på Telemarkskanalen helt ut i 1960-åra.

Statkraft

Tokke kraftverk er eid og blir drevet av Statkraft. Det utnytter fallet på 377 meter fra Vinjevatn til Dalen ved Bandak. Fra Vinjevatn blir vannet ført 17 kilometer i tunnel til kraftverket. Normal årsproduksjon er på 2 350,3 GWh. Dersom en bolig bruker 20.000 kWh pr år, produseres det strøm i kraftverket til mer enn 100 000 boliger.

Skoleklasser og eventuelt andre grupper kan avtale omvising ved kraftanlegget.

Vest-Telemark museum

Vest-Telemark museum i Eidsborg har en utstilling om Tokkeutbygginga. Den forteller om anleggstida, om rallarlivet, om selve kraftproduksjonen og om modernisering av bondesamfunnet i Øvre Telemark. Utstillingen åpnet i 2006. I tillegg har Statkraft et visningssenter i museet på Eidsborg.

 

Tilbake til toppen