Skip to content

Rett ved ved Ulefoss sluser ligger to kraftverk i UlefossAall-Ulefoss kraftverk og Ulefoss kraftverk ligger vegg i vegg og deler på vannet i fossen. I dag er det første kraftverket eid av Ringerikskraft Produksjon AS, mens det andre er eid  av Cappelen Gruppen.

1890-tallet

Siden 1890-tallet har Aall-familien og Cappelen-familien delt på fallrettighetene i fossen. De to familiene har hatt virksomheten sin på hver sin side av elva.

Modernisert

Kraftverka ved Ulefoss sluser er modernisert og utvida flere ganger. I 1960 ble den gamle nåledammen erstatta av en ny dam. Like etter starta byggingen av Ulefoss kraftverk. Det stod ferdig i 1963. Aall-Ulefoss kraftverk åpnet i 1948. Dammen er eid i fellesskap av de to kraftverka. Til sammen har de to kraftverka en årlig produksjon på rundt 80 GWh. Det tilsvarer forbruket i 4 000 eneboliger.

 

 

Tilbake til toppen