Skip to content

På Tjonodden i Norsjø står det ei hvit fyrlykt med oransje tak. Den står der for å vise seilingsleden inn til Ulefoss. Fyrlykta på Tjonodden ble satt opp i 2012 som erstatning for ei lykt som stod der tidligere. Før var det trafikk på kanalen hele året, og båtene seilte ofte seint om kvelden. Lykta hjelp til med å finne veien når det var mørkt. I mange år lyste lykta hele vinteren. En gassflamme ble tent om høsten, og fyret lyste til det ikke var mer gass igjen i beholderen. På et tidspunkt ble denne lykta revet. I 2012 satte Telemarkskanalens venner opp ei lykt som de fikk fra Kystverket. Nå lyser lykta i sommerhalvåret. Lampa i lykta blir drevet av et solcellepanel.

 

Tilbake til toppen