Skip to content

Sykehuset på Faret bestå av to hoveddeler. De hvite bygningene nede ved elva er den eldste delen. Her lå Bratsberg Amts sykehus, som åpnet i 1830.

Radesykehus

Det nye sykehuset på Faret behandlet folk med radesyke. Det var en sykdom som herjet i Norge på 1700- og 1800-tallet. Ekspertene den gang ble ikke helt enige om hva sykdommen egentlig var. Pasientene fikk store sår på hud og i slimhinner. For å få bukt med sykdommen ble de aller første sykehusa bygd i Norge. Det ble starten på helsevesenet i landet vårt. I 1840-åra begynte sykehuset å behandle pasienter med andre sykdommer enn radesyke

De store, rosa bygningene var Faret sykehus for psykiatri, som ble åpnet i 1909. Bygningen ble utvidet i 1934. Nå er det kontorer i bygget.

 

 

Tilbake til toppen